D5ygziqoewvsvgekjopq

Tuntematon käytettävyys

Mitä jokaisen olisi tiedettävä käytettävyydestä ja käyttäjälähtöisestä suunnittelusta mutta mitä kaikki asiantuntijatkaan eivät tiedä?

   Katso esittely

(Katso yllä oleva, runsaan 3 minuutin pituinen esittelyvideo. Annan siinä kurssiin liittyvää keskeistä tietoa).

Suomi 100 vuotta -teemaa juhlistetaan monin tempauksin. Ja ajattelin, että miksei juhlavuotta voisi juhlistaa myös yhdellä käytettävyyskurssilla. Niinpä pidän syksyn aikana (ilmaisen) Tuntematon käytettävyys -verkkokurssin.

Kurssin nimi on tietenkin mukailtu tunnetusta kansallisromaanista, mutta se kuvaa myös kurssin sisältöä. Jonka voi tiivistää: Mitä jokaisen olisi tiedettävä käytettävyydestä ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, mutta mitä kaikki asiantuntijatkaan eivät tiedä.

Havaintoni on, että jo pelkästään termi "käytettävyys" ymmärretään kovin monin tavoin. Ja kun termien sisältö on epäselvä, niin ei ihme ett keskustelu tökkii ja päätöksenteossa tehdään virheitä. Yksi erityinen havaintoni on, että vaikka kehityshankkessa tehtäisiin käyttäjäkeskeistä suunnittelua, lopputulos usein kuitenkin on käytettävyydeltään ongelmallinen.


Kurssi on tiivis esitys tärkeimmistä ydinasioista, joiden uskon olevan kiinnostavia kaikille tietojärjestelmien kehitystyössä ja niiden hankinnoissa mukana oleville.

Kurssi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä oikeasti on "käytettävyys"? (ja mitä ei)
  • Mitkä ovat keskeisimmät toimenpiteet, joiden kautta varmistetaan järjestelmän käytettävyys?
  • Miksi korkeatasoinenkaan käyttöliittymäsuunnittelu ei takaa hyvää käytettävyyttä?
  • Millaisia ovat aidot, toimivat käytettävyysvaatimukset?
  • Millaista on "oikea" käyttäjäkeskeisyys: miten käyttäjät mukaan kehityshankkeeseen, ja miten ei?
  • Miten haastatella käyttäjiä, ja miten? Miksi esimerkiksi käyttäjien mielipiteiden kysyminen ei ole suositeltavaa eikä tuloksellista?
  • Millä tavalla käytettävyydestä pitäisi keskustella liiketoimintajohdon kanssa? Miten toimia, että käytettävyyttä ei tarvitse "myydä" liiketoimintajohdolle?
  • ...

Kurssin jälkeen olet käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeisten asioiden asiantuntija (käytännön tason käyttäjäkeskeinen suunnittelu on sitten laajempien kurssien asia). Tiedät ja ymmärrät keskeiset asiat niin, että voit asiantuntemuksella olla mukana, ohjata ja arvioida kehityshankkeiden käytettävyystyötä.Kouluttaja


Timo Jokela
Timo Jokela

Käytettävyyden ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun käytäntöä, tutkimusta ja koulutusta 1990-luvun alusta lähtien. FT, dosentti. 100+ tieteellistä ja kansantajuista julkaisua, mukana ISO-standardoinnissa. Erityisosamisalueita: käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessit, käytettävyyden liiketoiminnallinen vaikuttavuus, käytettävyysvaatimukset, oikeat tavat ottaa käyttäjät mukaan kehityshankkeisiin, käyttäjien haastattelutekniikat, käytettävyys julkisissa hankinnoissa, käyttäjäkeskeisen suunnittelun kypsyysarvionnit, kohdemaailma-analyysi.


Aloita nyt!